Danh sách đối tượng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm.

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐANG ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI TRUNG TÂM
(Tổng số là 79 đối tượng, tính đến tháng 10/2020)
 
STT Họ và tên Phân loại Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Địa chỉ Quyết định
 I.   TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI
1 1 Ngô Yến Nhi Trẻ mồ côi 27/04/2015 Nữ khóm 1, phường 8, TP Bạc Liêu Số 29/QĐTT
24/10/2018
 II. TRẺ EM TRÊN 6 TUỔI
2 1 Lê Bích Tỵ Trẻ mồ côi 11/6/2013 Nữ Khóm 2, P1,
TX Giá Rai
QĐ491
05/08/2016
3 2 Phan Bảo An KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 4/4/2011 Nữ Phường 5,
Bạc Liêu
Số 61 QĐSLĐ
09/03/2012
4 3 Nguyễn Hoàng Thắng KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 1/8/2009 Nam   QĐ 250
10/09/2009
5 4 Tào Gia Vỹ Trẻ bị bỏ rơi 24/06/2009 Nam   QĐ 898
31/12/2010
6 5 Bùi Thái Sơn Trẻ bị bỏ rơi 2007 Nam   QĐ 303
23/11/2012
7 6 Trần Công Danh MỒ CÔI 2002 Nam Phường 5,
Bạc Liêu
Số 397 QĐSLĐ
31/12/2013
8 7 Đặng Thanh Thiên KHUYẾT TẬT NẶNG 2006 Nam   QĐ 166
30/09/2007
9 8 Trần Văn Khỏe MỒ CÔI 2004 Nam   QĐ 161
06/06/2012
10 9 Phan Vĩ Luân KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 2007 Nam Phường 5,
Bạc Liêu
Số 162QĐSLĐ
06/06/2012
11 10 Nguyễn Thanh Bình MỒ CÔI 2003 Nam Phong Thạnh
Đông A
QĐ 206
27/07/2012
12 11 Nguyễn Thành Lâm KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 2008 Nam Tân Phong,
Giá Rai
QĐ 116
14/06/2013
13 12 Nguyễn Tấn Tài Trẻ bị bỏ rơi 2008 Nam Phước Long QĐ988
21/04/2008
14 13 Mai Văn Tí MỒ CÔI 2005 Nam Long Điền Đông QĐ293
05/11/2014
15 14 Võ Sĩ Luân Trẻ bị bỏ rơi 2008 Nam BVĐK Bạc Liêu QĐ985
21/04/2008
16 15 Danh Hữu Bình MỒ CÔI 2006 Nam ấp 4, Giá Rai  Số 191 QĐSLĐ
18/06/2015
17 16 Danh Hữu Hòa MỒ CÔI 2005 Nam ấp 4, Giá Rai Số 190 QĐSLĐ
18/06/2015
18 17 Võ Minh Đạt KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 27/11/2009 Nam TTBTXH Số 317 QĐSLĐ
25/09/2015
19 18 Phan Hồng Phước KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 2006 Nam Phường 5,
Bạc Liêu
Số 412 QĐSLĐ
07/12/2015
20 19 Trương Văn Bạc MỒ CÔI 5/5/2004 Nam ĐayTàNi, Hưng Hội, Vĩnh Lợi Bạc Liêu Số 12/QĐTT
27/03/2019
21 20 Trương Văn Tình MỒ CÔI 11/11/2007 Nam ĐayTàNi, Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu Số 13/QĐTT
27/03/2019
22 21 Lê Hoàng Khánh Khuyết tật đặc biệt nặng 2010 Nam Láng tròn,
Giá Rai
Số 02/QĐTT
22/01/2019
23 22 Nguyễn Ái Linh MỒ CÔI 3/4/2006 Nữ đông hải Số  32 QĐTT
03/7/2019
24 23 Huỳnh Minh Lực trẻ em lang thang ,01/10/2009 Nam phường 2,
TP Bạc Liêu
Số  52 QĐTT
16/12/2019
25 24 Klein Seren Bùi Phúc Anh Trẻ em khuyết tậ đặc biệt nặng. (Hội chứng Down) ,18/8/2014 Nam Khóm 2, phường 7, TP Bạc Liêu Số  38 QĐTT
17/8/2020
26 25 Nguyễn Phúc Thuận Trẻ mồ côi
không nơi nương tựa
,07 /4 /2014 Nam Văn Đức A-
An Trạch- ĐH,BL
Số 41 QĐTT
31/8/2020
27 26 Lâm Hiếu Tài Trẻ mồ côi
không nơi nương tựa
7/5/1905 Nam khóm 6, phường 7, TP Bạc Liêu Số 42 QĐTT
31/8/2020
 III.   NGƯỜI GIÀ
28 1 Phan Thị Phấn NEO ĐƠN 1953 Nữ ấp Định Thành,
xã Tân Phong,
QĐ334
08/12/2014
29 2 Thạch Sên KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 1962 Nữ TT Hòa Bình, huyện Hòa Bình, BL QĐ153
24/05/2012
30 3 Hồ Thị Nhãn Khuyết tật nặng 1942 Nữ xã Long Điền Đông QĐ 1343
02/12/2011
31 4 Phạm Minh Nguyệt KHUYẾT TẬT 1952 Nữ TX Giá Rai,
tỉnh Bạc Liêu
QĐ252
03/10/2012
32 5 Lê Văn Đồng NEO ĐƠN 1942 Nam xã Minh Diệu,
Hòa Bình
QĐ 111
04/06/2009
33 6 Vô Danh (Chí) KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 1945 Nam TX Giá Rai,
tỉnh Bạc Liêu
Số 325 QĐSLĐ
25/09/2015
34 7 Lê Tuấn Hải KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 1995 Nam Phường 5,
Bạc Liêu
QĐ113
05/06/2013
35 8 Nguyễn Văn Bá KHUYẾT TẬT 1989 Nam xã Minh Quới A
huyện Hồng Dân
QĐ 185
24/06/2014
36 9 Tèo Khuyết tật nặng 2000 Nam TT Hòa Bình, huyện Hòa Bình,  QĐ 110
04/06/2009
37 10 Nguyễn Thị Bảy (B) Khuyết tật nặng,
neo đơn
1949 Nữ Quốc kỷ, Hưng Thành,Vĩnh Lợi Số 38/QĐTT
09/11/2018
38 11 Nguyễn Thị Bảy NEO ĐƠN 1946 Nữ  xã Long Điền
huyện Đông Hải
QĐ 303
19/11/2012
39 12 Huỳnh Thị Trắng NEO ĐƠN 1954 Nữ An Trạch
huyện Đông Hải
QĐ 227
19/11/2013
40 13 Nguyễn Đức Hữu Khuyết tật nặng 1962 Nam TX Giá Rai,
tỉnh Bạc Liêu
QĐ 341
24/12/2012
41 14 Ù Soa KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 1962 Nam TP Bạc Liêu QĐ 120
11/05/2012
42 15 Lưu Bình Kim NEO ĐƠN 1946 Nam Phường 2
TP Bạc Liêu
QĐ 44
04/02/2015
43 16 Vô Danh (TP) KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 1945 Nam Phường 3,
TP Bạc Liêu
QĐ 70
19/03/2012
44 17 Lâm Khánh Hòa NEO ĐƠN 1930 Nam xã Vĩnh Mỹ A
huyện Hòa Bình
QĐ 1222
15/11/2011
45 18 Nguyễn Thị Liên NEO ĐƠN 1936 Nữ Đông Hải QĐ 07
09/01/2011
46 19 Danh Khươl Khuyết tật nặng 1945 Nam xã Vĩnh Hậu,
 Hòa Bình
QĐ 92
12/04/2012
47 20 Chiêm Văn Thành NEO ĐƠN 1949 Nam TX Giá Rai,
tỉnh Bạc Liêu
QĐ 42
30/03/2009
48 21 Phạm Thị Sáu KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 1947 Nữ Bào Sen, Châu Thới, Vĩnh Lợi Số 02 QĐSLĐ
03/01/2017
49 22 Nguyễn Thị Hai NEO ĐƠN 1933 Nữ khóm 2, Hộ Phòng, Giá Rai Số 36 QĐSLĐ  25/01/2017
50 23 Trần Thị Thịnh KHUYẾT TẬT
không người chăm sóc
1941 Nữ khóm 1, phường 1, Bạc Liêu Số 80 QĐSLĐ
03/03/2017
51 24 Cao Thị Tuyết KHUYẾT TẬT
không người chăm sóc
1949 Nữ ấp 1, Gành Hào,Đông Hải Số 52/QĐSLĐ
10/02/2017
52 25 Lê Văn Út Khuyết tật ĐB
nặng
1961 Nam ấp 3, Gành Hào
, Đông Hải
Số 117 QĐSLĐ
24/04/2017
53 26 Huỳnh Lê Minh Cao tuổi
KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG
1958 Nam khosm, phường 3
, Bạc Liêu
QĐ142
25/05/2017
54 27 Tô Thanh Thảo Cao tuổi
 neo đơn
1948 Nữ khóm 3, phường 5
, Bạc Liêu
Số 143 QĐSLĐ
25/5/2017
55 28 Thạch Thị Phol Cao Tuổi, KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 1955 Nữ Nước Mặn, Hưng Hội, Vĩnh Lợi Số 239 QĐSLĐ
22/09/2017
56 29 Thái Thu Thanh Cao tuổi
khuyết tật ĐB nặng
1948 Nam khóm 6,phường 3, Bạc Liêu Số 215 QĐSLĐ
07/08/2017
57 30 Lê Ngọc Muôn Cao tuổi
 neo đơn
1946 Nam khóm 6,phường 7, Bạc Liêu Số 281 QĐSLĐ
25/10/2017
58 31 Hoàng Duy Lịch Cao tuổi neo đơn 1953 Nam Nhà Mát, NHà
Mát, Bạc Liêu
Số 06QĐTT
15/03/2018
59 32 Nguyễn Thị Nhung Cao tuổi neo đơn 1927 Nữ Ninh Phú, Ninh Quới, Hồng Dân Số 13 QĐTT
19/04/2018
60 33 Nguyễn Văn Lực KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 1960 Nam ấp 3, Gành Hào,
 Đông Hải
Số 119 QĐSLĐ
26/04/2017
61 34 Lê Thị Ngọc Nga Cao tuổi
neo đơn không nơi nương tựa
1931 Nữ Ấp 2, Gành Hào,
 Đông Hải
Số 05 QĐTT
11/03/2019
62 35 Trịnh Thị Thu Loan  KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 1980 Nữ Bà Hiên, Ngang Dừa, Hồng Dân Số 08 QĐTT
12/03/2019
63 36 Lý Tưởng Cao tuổi neo đơn 1946 Nam khóm 2, P7, TP Bạc Liêu Số 14 QĐTT
22/4/2019
64 37 Nguyễn Thị Điệp Đối tượng lang thang 1959 Nữ không xác định HK thường trú Số 27 QĐTT
27/5/2019
65 38 Tăng Thị Ngọc Cao Tuổi, KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 1951 Nữ P2, TP Bạc Liêu Số 33 QĐTT
08/7/2019
66 39 Mã Kim Huê Cao tuổi, neo đơn 25/02/1951 Nữ Khóm 10, phường1,TP Bạc Liêu Số 37 QĐTT
27/8/2019
67 40 Huỳnh Tám Cao tuổi, neo đơn 1937 Nam Khóm 1, phường7,TP Bạc Liêu Số 40 QĐTT
23/10/2019
68 41 Phạm Văn Chính lang thang, khuyết tật đặc biệt nặng 1966 Nam TT Hòa Bình, huyện Hòa Bình, BL Số 43 QĐTT
30/10/2019
69 42 Dương Thị Xuân Cao Tuổi, KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG 1940 Nữ ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Mỹ A, HB, BL Số 41 QĐTT
30/10/2019
70 43 Trần Thị Cưỡng Cao tuổi, neo đơn 1/1/1936 Nữ khóm 1, phường 1, TP Bạc Liêu Số 55 QĐTT
24/12/2019
71 44 Vô Danh CT lang thang, khuyết tật đặc biệt nặng 1959 Nam Châu Thới, Vĩnh Lợi
Bạc Liêu
Số 56 QĐTT
30/12/2019
72 45 Nguyễn Văn Lâm thương binh 3/4, không người nuôi dưỡng 1953 Nam khóm 2, phường Hộ Phòng, Giá Rai, BL Số 05 QĐTT
28/02/2020
73 46 Vô Danh Nước Mặn lang thang, không nơi nương tựa 1957 Nam ấp Nước Mặn,
 Hưng Hội, VL
Số 30 QĐTT
19/06/2020
74 47 Lâm Thị Dung Cao tuổi, neo đơn 1944 Nữ khóm 2, Hộ Phòng, Giá Rai Số 43 QĐTT
15/09/2020
75 48 Huỳnh Văn Quới người già neo đơn 1938 Nam chùa Vĩnh Hòa, khóm 8, P1, BL Số 44/ QĐTT
21/09/2020
IV . DIOXIN ( CHẤT ĐỘC DA CAM)
76 1 Võ Văn Đớn nạn nhân DIOXIN 1984 Nam xã Vĩnh Phú Tây, Phước Long Số 35 QĐTT
17/7/2019
77 2 Võ Văn Giỏi nạn nhân DIOXIN 1987 Nam xã Vĩnh Phú Tây, Phước Long Số 34 QĐTT
17/7/2019
78 3 Đào Thị Hai nạn nhân DIOXIN ,09/9/1946 Nữ Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, BL  
V. BẢO VỆ KHẨN CẤP
79 1 Trần Văn Hiếu bảo vệ khẩn cấp 1976 Nam Từ : 25/9/2020  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây